Chính sách bảo mật & quyền riêng tư

Chúng tôi là ai?

VayTotNhat hoạt động trong lĩnh vực tài chính bằng việc tư vấn & so sánh các sản phẩm/dịch vụ của các ngân hàng và các tổ chức tài chính.

Chúng tôi lưu những dữ liệu gì?

Comments

Khi bạn tiến hành để lại bình luận trên website, đồng nghĩa với việc chúng tôi lưu giữ lại thông tin đó trên tài nguyên của website.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh hoặc tệp tin, chúng tôi sẽ lưu giữ chúng lại để bạn dễ dàng tải nó về khi cần.

Cookies

Chúng tôi sẽ lưu lại Cookies của bạn để có thể nhận diện được ngay thông tin của bạn với lần truy cập kế tiếp.

Những cookies này sẽ được lưu trữ trong vòng 1 năm

Analytics

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để nắm hành vi khách hàng trên website, điều này giúp cải thiện website tốt hơn.

Chúng tôi chia sẻ thông tin với ai?

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ ai nếu không được sự đồng ý của chính bạn.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu trong bao lâu

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin khi bạn đăng nhập hoặc để lại bình luận, được mã hóa và lưu lại trọn đời trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Bạn có quyền gì với dữ liệu của bạn

Bạn có thể xem lại những bình luận của mình bằng thông tin được gửi qua email.

Bạn có thể kiểm tra email để nhận được đường link các bài viết mà bạn đã từng để lại bình luận.